Utillatge de fixació


Fixació hidràulica
Fixació mecànica