Empresa

NouTeMe S.A. és una empresa de capital nacional que l’hi ofereix una organització seriosa i competitiva, basada en l’esperit d’integració i col·laboració que comparteixen totes les persones que formen l’empresa.

Comptem amb la capacitat de desenvolupar qualsevol dels projectes que la seva empresa necessiti, així; com la possibilitat de realitzar aquells projectes que Vostès han dissenyat i en els que es requereixi la col·laboració d’una empresa experimentada en la mecanització, muntatge i instal·lació.

Disposem d’una oficina tècnica integrada per professionals amb una àmplia experiència en el disseny de productes relacionats amb la nostra activitat.

Comptem amb un personal productiu altament qualificat que ens permet abastar projectes claus en mà. Tanmateix disposem d’un parc de maquinària ampli i modern que ens permet la fabricació de peces amb un alt nivell de precisió.